Verslag 4e Malam Rama Tama (26 september 2015)

Opnieuw blijkt afgelopen zaterdag het 50+feest van Stichting Tiga Batang Air een gouden formule te zijn. Niet alleen het aantal bezoekers dat er op af kwam, maar ook de oergezellige sfeer in sporthal ‘De Zuidplas’ te Moordrecht waren hier het bewijs van. Natuurlijk krijg je als organisatie zoiets niet zo maar in de schoot geworpen. Daar moeten wij ieder jaar bergen werk voor verzetten. Dit houdt onder andere in dat we de feestzaal tijdig moeten contracteren voor de streefdatum. Vervolgens dient er een evenementenvergunning bij de gemeente te worden aangevraagd. En zoiets gaat niet altijd van een leien dakje. Door ziekte van de persoon, die de voorgaande drie keren onze aanvragen heeft afgehandeld, ging het dit jaar opeens veel stroever bij de afgifte van de vergunning.
Ondertussen moet er wel worden rondgekeken welke bands en culturele groepen deel moeten gaan uitmaken van het programma. Dat dit zorgvuldig moet gebeuren spreekt voor zich. Ieder feest staat of valt nu eenmaal met de line-up!
Is de muzikale omlijsting van de avond samengesteld, dan dienen er flyers te worden gedrukt, waarvan de verspreiding het volgende punt van aandacht is. Voor TBA bijvoorbeeld, is het belangrijk dat bij de Pelita ouderendag in Barneveld een flink deel hiervan wordt uitgedeeld. Hier loopt op de laatste zaterdag van juni immers haar doelgroep rond.
Begin augustus wordt de lijst met medewerkers (doorgaans meer dan honderd man) opgemaakt en worden de mensen afzonderlijk door de coördinatoren benaderd. Op die manier verloopt het voorbereidende werk.

DSC_0446   DSC_0628

DSC_0716 IMG_6698

 

Dat het ons tot nu toe steeds is gelukt om de 50+ feesten succesvol te maken, danken wij voor een deel aan onze toegewijde keukenploegen uit Wormerveer en Moordrecht. Zij staan met hun geweldige inzet garant voor de goede verzorging van de inwendige mens, wat natuurlijk een voorwaarde is om de bezoekers in de juiste stemming te brengen. Maar zo’n grandioos feest is ook niet mogelijk zonder de mensen van de security, die ieder jaar opnieuw zichzelf belangeloos beschikbaar stellen. Dit geldt net zo goed voor de stage-manager en zijn vaste team van mensen, die in de ochtend al aan de slag gaan om het podium en alle instrumentarium gereed te zetten. Zij zorgen er ook voor dat ’s avonds de bands elkaar soepel aflossen en het programma smetteloos verloopt.

Verder is TBA ook het personeel van de twee bars dankbaar dat het vlotte uitschenken van drank voor zijn rekening neemt. En last but not least is dit huldebetoon van toepassing op de jongelui die zowel bij het op- als aftuigen van de feestzaal betrokken zijn.

Om te zien welk eindresultaat dit alles tot gevolg heeft, klik  op:

https://onedrive.live.com/redir?resid=9B10EE4D74FC64A2!4483&authkey=!AM_zdyPOGoSD5iw&ithint=folder%2cJPG 

Met betrekking tot de grote TBA-loterij 2015, nog het volgende:  ook al behoor je niet tot de gelukkige prijswinnaars, weet dat je deelname ontzettend door ons op prijs wordt gesteld. Met jouw bijdrage hopen wij in de toekomst een eerlijker verdeling van de welvaart in de Molukken te kunnen realiseren!

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.