STICHTING TIGA BATANG AIR

Tiga Batang Air is het driestromengebied van de rivieren Tala, Eti en Sapalewa op West-Seram. Hun oorsprong is de heilige berg Nunusaku, waar volgens de overlevering de eerste bewoners van de Molukken vandaan komen.

Stichting Tiga Batang Air is in 2004 door Molukkers in Nederland opgericht. Haar doelstelling is een bijdrage te leveren aan het herstel, het behoud en de ontwikkeling van het Molukse land en volk. Wegens de enorme verwoestingen, die de religieuze onlusten tussen 1999 en 2003 in de Molukken hebben teweeggebracht, was hier dringend behoefte aan.

Na zich, in het begin, bezig te hebben gehouden met een betjakproject voor ontheemden besluit de stichting in 2005 zich te focussen op scholing en educatie. Dit is voor haar op de lange termijn de enige manier om structureel hulp te bieden. Een eigen onderzoek naar illegale houtkap op Seram lag hieraan ten grondslag. Daarom wil de stichting kansarme jongeren uit de bergdorpen op dit moedereiland die mogelijkheid bieden. Doel: kinderen een volwaardige plek in de maatschappij te laten verwerven en een goede positie om hun bosrijke leefomgeving te beschermen.

Behalve op de Molukken timmert Stichting Tiga Batang Air ook in Nederland aan de weg. Hier helpt zij de Molukse identiteit in stand te houden door her en der in het land lessen Maleis aan te bieden. Zo kunnen geïnteresseerden zich de basiskennis van de taal eigen maken alvorens de Molukken te bezoeken. Anderen raken hierdoor gemotiveerd om zich verder in de eigen taal en cultuur te verdiepen.

Fundraising vindt plaats middels diverse activiteiten door heel het land voor de financiering van haar werk in de Molukken. Ook geeft de stichting boeken uit waarin identiteit-gerelateerde onderwerpen worden aangesneden. Hiermee hoopt zij het Moluks-zijn bij de doelgroep verder te versterken.

WAT HEEFT TIGA BATANG AIR TOT NU TOE IN DE MOLUKKEN GEREALISEERD?

De werkzaamheden van de stichting spitsen zich vanaf 2005 toe op het bieden van onderdak voor en begeleiding van scholieren en studenten. In dat jaar is Tiga Batang Air een scholingsproject op West-Seram begonnen. Bijna alle kinderen van het geïsoleerde bergdorp Abio bleken namelijk alleen de basisschool te hebben doorlopen. De dichtstbijzijnde middelbare school was in het dorp Sanahu, 12 uur lopen van Abio. Hier liet TBA een logeerhuis bouwen waar zij tijdens de 3-jarige studie aan de SMP (VMBO-niveau) onder toezicht van een aantal ouders kunnen verblijven. De leermiddelen en schooluniformen worden ook door TBA bekostigd. Meer dan 40 scholieren maken momenteel gebruik van deze unieke mogelijkheid.

De meest gemotiveerde en getalenteerde jongeren mogen van de stichting naar de Pattimura universiteit in de provinciehoofdstad Ambon. Hier worden zij ondergebracht in twee door de stichting gebouwde studentenhuizen nabij de campus. Behalve onderdak en levensonderhoud voorziet de stichting hen ook van studiebenodigdheden en het collegegeld voor de duur van hun studie.

Sinds 2005 zijn er al 30 jongeren dankzij Stichting Tiga Batang Air afgestudeerd.

Hiermee werkt de stichting aan een van de belangrijkste grondrechten van een kind: elk kind, waar ook ter wereld, heeft recht op goed onderwijs.

Geplaatst in Molukken | Reacties uitgeschakeld voor STICHTING TIGA BATANG AIR