ANBI Status / Jaarcijfers 2022

Gegevens ANBI Stichting Tiga Batang Air over 2022

RSIN: 813105559
Contact: tigabatangair@xs4all.nl
Doelstelling: Een bijdrage te leveren aan het herstel, het behoud en de ontwikkeling van het Molukse land en volk.
Beleid: Tiga Batang Air biedt kansarme jongeren uit de bergdorpen op het moedereiland Seram een toekomstperspectief: scholing en educatie met als doel de kinderen een volwaardige plek in de maatschappij te laten verwerven en een goede positie om hun bosrijke leefomgeving te beschermen.
Voorzitter: M.F. Siahaya, Tete
Penningmeester: P.H. Metekohy, Henkie
Secretaris: J. Luhulima, Justus
Beloningsbeleid: Er is geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden en vrijwilligers werken pro deo.

FinanciĆ«leĀ verantwoording

2022 Baten Lasten Balans 2022
Vaste donateurs 11.633,50 Overhead 6.421,34
Incidentele donateurs 41.598,48 Projecten Molukken 31.530,00
Boekverkoop 21.145,68 Bankkosten 1.208,83
Ontv. portokosten 2.820,50 Portokosten 2.036,87
Andere merchandise 5.918,20 Inkoop merchandise 4.869,07
Maleise les 2.175,00 Maleise les 2.038,88
Evenementen 2.000,00
Drukkosten boek e.d. 18.491,11
Totaal 87.291,36 66.596,10 20.695,26

Een actueel verslag van de activiteiten van de stichting is op deze website te vinden.

Reacties zijn gesloten.