ANBI Status / Jaarcijfers 2020

Gegevens ANBI Stichting Tiga Batang Air over 2020

RSIN: 813105559
Contact: tigabatangair@xs4all.nl
Doelstelling: Een bijdrage te leveren aan het herstel, het behoud en de ontwikkeling van het Molukse land en volk.
Beleid: Tiga Batang Air biedt kansarme jongeren uit de bergdorpen op het moedereiland Seram een toekomstperspectief: scholing en educatie met als doel de kinderen een volwaardige plek in de maatschappij te laten verwerven en een goede positie om hun bosrijke leefomgeving te beschermen.
Voorzitter: M.F. Siahaya, Tete
Penningmeester: P.H. Metekohy, Henkie
Secretaris: J. Luhulima, Justus
Beloningsbeleid: Er is geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden en vrijwilligers werken pro deo.

 

Financiële verantwoording

2020 Baten    Lasten Balans 2020
Vaste donateurs

6.852,00

  Overhead

3.097,81

 
Incidentele donateurs

18.789,36

  Projecten Molukken

17.600,00

 
Boekverkoop

3.805,00

  Bankkosten

827,95

 
Tegemoetkoming portokosten

633,00

  Portokosten

570,37

 
Andere merchandise

1.757,62

  Inkoop merchandise

486,83

 
Maleise les

10.937,50

  Onkosten en donaties Maleise les

6.108,06

 
Rente

16,93

       
Totaal

42.791,41

   

28.691,02

14.100,39

 

Een actueel verslag van de activiteiten van de stichting is op deze website te vinden.

Reacties zijn gesloten.