ANBI Status en Jaarcijfers 2023/2022

Gegevens ANBI Stichting Tiga Batang Air over 2023

RSIN: 813105559
Contact: tigabatangair@xs4all.nl
Doelstelling: Een bijdrage te leveren aan het herstel, het behoud en de ontwikkeling van het Molukse land en volk.
Beleid: Tiga Batang Air biedt kansarme jongeren uit de bergdorpen op het moedereiland Seram een toekomstperspectief: scholing en educatie met als doel de kinderen een volwaardige plek in de maatschappij te laten verwerven en een goede positie om hun bosrijke leefomgeving te beschermen.
Voorzitter: M.F. Siahaya, Tete
Penningmeester: P.H. Metekohy, Henkie
Secretaris: J. Luhulima, Justus
Beloningsbeleid: Er is geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden en vrijwilligers werken pro deo.

Financiële verantwoording 2023

2023 Baten  Lasten Balans 2023
Vaste donateurs 10.624,50 Overhead 10.595,01
Incidentele donateurs 26.188,04 Projecten Molukken 55.839,00
Boekverkoop 650,00 Bankkosten 1172,1
Tegemoetkoming portokosten 375,00 Portokosten 337,8
Andere merchandise 2.628,27 Inkoop merchandise 609,13
Maleise les 5.700,00 Onkosten en donaties Maleise les 613,00
Evenementen 17.793,85 Druk- diverse kosten boekverkoop 2.250,00
Evenementen 8.987,78
Totaal 63.959,66 80.403,82 -16.444,16

Financiële verantwoording 2022

2022 Baten Lasten Balans 2022
Vaste donateurs 11.633,50 Overhead 6.421,34
Incidentele donateurs 41.598,48 Projecten Molukken 31.530,00
Boekverkoop 21.145,68 Bankkosten 1.208,83
Ontv. portokosten 2.820,50 Portokosten 2.036,87
Andere merchandise 5.918,20 Inkoop merchandise 4.869,07
Maleise les 2.175,00 Maleise les 2.038,88
Evenementen 2.000,00
Drukkosten boek e.d. 18.491,11
Totaal 87.291,36 66.596,10 20.695,26

Een actueel verslag van de activiteiten van de stichting is op deze website te vinden.

Reacties zijn gesloten.