ANBI Status / Jaarcijfers 2021

Gegevens ANBI Stichting Tiga Batang Air over 2021

RSIN: 813105559
Contact: tigabatangair@xs4all.nl
Doelstelling: Een bijdrage te leveren aan het herstel, het behoud en de ontwikkeling van het Molukse land en volk.
Beleid: Tiga Batang Air biedt kansarme jongeren uit de bergdorpen op het moedereiland Seram een toekomstperspectief: scholing en educatie met als doel de kinderen een volwaardige plek in de maatschappij te laten verwerven en een goede positie om hun bosrijke leefomgeving te beschermen.
Voorzitter: M.F. Siahaya, Tete
Penningmeester: P.H. Metekohy, Henkie
Secretaris: J. Luhulima, Justus
Beloningsbeleid: Er is geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden en vrijwilligers werken pro deo.

Financiële verantwoording

2021 Baten Lasten Balans 2021
Vaste donateurs 9.082,00 Overhead 2.722,78
Incidentele donateurs 23.475,45 Projecten Molukken 25.060,00
Boekverkoop 7.845,03 Bankkosten 787,17
Ontv. portokosten 2.822,00 Portokosten 2.659,73
Andere merchandise 4.357,88 Inkoop merchandise 3.027,35
Maleise les 8.417,50 Maleise les 1.706,45
Evenementen 1.000,00
Rente
Totaal 56.999,86 35.963,48 21.036,38

Een actueel verslag van de activiteiten van de stichting is op deze website te vinden.

Reacties zijn gesloten.