TBA-Werkbezoek 2015

Net als voorgaande jaren worden ook in 2015 alle TBA-projecten door één of meer leden van het bestuur van Stichting Tiga Batang Air bezocht. Dit gebeurt meestal tegen het eind van het jaar. Behalve dat er dan minder regen valt op de Molukken, is dit een goed moment om samen met de doelgroep terug te blikken en te zien of alles naar wens verloopt. De  studieresultaten nemen hierin een centrale plek. De cijfers geven immers aan of iemand het afgelopen studiejaar zijn best heeft gedaan of niet. Met name bij de TBA-studenten in Wailela, waar het meeste geld van de stichting aan uit wordt gegeven, is dit van belang.

1

Aan de hand van de gegevens die TBA van haar studenten bijhoudt en de studiepunten die zij het afgelopen jaar behaald hebben, worden ze door de voorzitter stuk voor stuk geïnterviewd. Behalve over de voortgang van hun studie wordt hen ook gevraagd om verbeterpunten in hun woonsituatie aan te wijzen.
Uit dit alles blijkt dat er van de eerstejaars een aantal is gestopt. In verhouding valt het gelukkig mee, omdat 15% beduidend minder is dan de gemiddelde 40% bij de Nederlandse studenten. Daarnaast zijn 2 TBA-studenten van studierichting veranderd. Beiden geven toe dat zij onvoldoende bagage hebben om de vorige studie tot een goed einde te brengen. Aan degenen die er zwak voorstaan, is gevraagd om meer inzet te tonen. Terwijl zij, die goed hebben gepresteerd, behalve een pluim ook het advies kregen om dit vooral vast te houden. Verder zijn uit de interviews naar voren gekomen dat TBA een aantal specifieke studieboeken zal moeten aanschaffen, om beter prestaties van betrokken studenten te kunnen eisen.

Van de verbeterpunten in hun woonsituatie heeft men vooral voeding aangekruist. Men hoopt dat de stichting hier verandering in kan brengen, omdat veel ouders in dit opzicht tekortschieten.

2 3

 

4 5 6

Reacties zijn gesloten.