Bewustwordingsproces

Vanwege de oneindige reeks van vergunningen, die de regering in Jakarta aan zowel binnen- als buitenlandse investeerders gaf om de bodemschatten in Maluku te ontginnen (zonder dat de bevolking daar een haar beter van wordt), is er een groeiend gevoel van protest ontstaan bij het gros van de mensen.

2

 

Met name het Masela Gasblok houdt de gemoederen op dit moment flink bezig. Maandag 25-01-2016 werd er een Forum Group Discussion gehouden in Ambon, waaraan veel vooraanstaande Molukse wetenschappers deelnamen.  Volgens het Poskotanews en andere landelijke bladen bestond het gezelschap onder andere uit: Prof. Dr. Aholiab Watloly, Prof. Dr. G. Ratumanan, Prof. Dr. Hermin Soeselisa, Prof. Dr. Dessy Norimarna, Prof. Dr. Bob Mosse, Prof. Dr. Thommy Pentury, Dr. Ir. Paul Usmany, Dr. G. Pentury, Dr. Muspida, Dr. Yustinus Malle, Dr. Max Tukan. Dr. Mohamad Bugis, Ir. Daud LLela en Dr. Tony Litamaputy.

De geïnterviewde Dr. Abraham Tulalessy meldde vervolgens dat de vergadering unaniem van mening is dat de regering in Jakarta moet kiezen voor een onshore verwerking van het gas bij het Masela Gasblok. Slechts zo kan de bevolking van Maluku meeprofiteren van de vele miljarden die hun gigantische hoeveelheid gas de Indonesische staat en Inpex/Shell zal gaan opleveren.

1

Het argument, dat minister van energie en minerale rijkdommen Sudirman Said namens Inpex/Shell naar voren bracht als zou de exploitatie aan land duurder zijn dan op volle zee, wordt door de Forum Discussion Group resoluut van de hand gewezen. “Waarom staan er anders 16 onshore-gasverwerkingsinstallaties in Indonesië?”, is het eensluidende commentaar.

3 4

Ontginning en verwerking op volle zee (links) en het verwerkingsproces aan land.

Reacties zijn gesloten.