Wanbeleid bestrijden

Om te komen tot een eerlijker verdeling van de welvaart op de Molukken is het belangrijk dat de bevolking mondig wordt. Slechts dan kan zij wanbeleid door lokale en regionale bestuurders openlijk bekritiseren.
Een artikel in de krant hierover is de beste methode om de betrokkene op zijn misstap(pen) te wijzen, teneinde herhaling te voorkomen!

Daarom is Stichting Tiga Batang Air trots dat een van haar studenten uit Abio de verkeerde besteding van de dorpssubsidie 2016 (500 miljoen rupiah = € 35.000,-) van zijn dorp in de openbaarheid heeft gebracht. De camat (regionaal bestuurder) van Elpaputih heeft namelijk het geld van Abio gebruikt voor wegwerkzaamheden ergens anders zonder het dorpsbestuur te raadplegen.

De TBA-student hoopt met zijn stuk de aandacht van de controlerende instanties van de overheid op dit soort vormen van wanbeleid te vestigen.

Voor Tiga Batang Air is dit opnieuw een bewijs dat haar inspanningen langzaamaan vruchten beginnen af te werpen!

artikel artikel2

Reacties zijn gesloten.