Stand van zaken lessen Maleis Tiga Batang Air

Naar aanleiding van de vele aanmeldingen starten in de eerste week van februari 2019 de volgende cursussen:

BEGINNERSCURSUS
1. Barneveld, Stichting Batu Tjapeu, start dinsdag 5 febr van 19.00 tot 21.00 uur
Er is nog plaats. Aanmelden via maleiseles@batu-tjapeu.nl
2. Vught, Pantry kerk Bahtera, start donderdag 7 febr van 19.30 tot 21.30 uur
Er is nog plaats. Aanmelden via maleiseles@gmail.com

GEVORDERDENCURSUS 2

Amsterdam.
Op verzoek start op woensdagavond 6 febr deze gevorderdengroep 2, bedoeld voor cursisten die de beginners-, vervolg- en gevorderdencursus bij ons gevolgd hebben (totaal 30 lessen) of op dat niveau zitten. Hier zal vooral aandacht worden besteed aan spreekvaardigheid.
Er is nog plaats. Aanmelden via maleiseles@gmail.com

Lessen Maleis Stichting Tiga Batang Air

Joel Diaz, Lora Usmany, Joop Pattinasarany (docenten)
Dona Usmany (secretariaat)

C U R S U S S E N M A L E I S

Wil je tijdens jouw vakantie op de Molukken of hier in Nederland met jouw familie makkelijker communiceren, dan zijn de volgende cursussen misschien iets voor jou.

*BEGINNERSCURSUS, 10 lessen van elk twee uur.

*VERVOLGCURSUS, ook 10 lessen van elk twee uur.

Het gaat hier om een basiskennis Maleis. Onderwerpen zijn o.a. kennismaken, de weg vragen, leven in de kampong, boodschappen doen, eten en drinken, onderwijs (etc.) Het lesmateriaal bestaat uit korte (luister) teksten, plattegronden, lagu2, pantuns, uitdrukkingen, recepten etc. Ook is er aandacht voor facebook en sms-taal.

*CURSUS voor GEVORDERDEN Naast de beginners- en vervolgcursus hebben we 10 lessen voor gevorderden, bestemd voor degenen die de beginners- en vervolgcursus gevolgd hebben, of over een basiskennis Maleis beschikken. Hier behandelen we teksten over cultuur en geschiedenis en is er veel aandacht voor spreekvaardigheid.

KOSTEN PER CURSUS € 150,00, INCLUSIEF LESMATERIAAL

*CURSUS VOOR KINDEREN Voor kinderen van 6 tot 10 en 11 tot 15 jaar jaar hebben we ook een speciaal aanbod. Hier gaat het om basiskennis van het Maleis ( tellen, kleuren, dagen van de week, begroetingen etc) KOSTEN PER CURSUS VAN 10 LESSEN VAN EEN UUR 75 EURO, INCLUSIEF LESMATERIAAL
Docenten De lessen worden gegeven door enthousiaste docenten die dit op vrijwillige basis doen. Met het lesgeld steunen we projecten op de Molukken. Vanaf 1 januari 2019 vallen onze lessen onder Tiga Batang Air, een stichting die financiële hulp verleent aan armlastige scholieren en studenten op de Molukken.
AANMELDING EN INFORMATIE VIA maleiseles@gmail.com Indien er genoeg aanmeldingen zijn voor een bepaalde plaats en regio ( minimaal 10 cursisten) dan komen we op locatie lesgeven. Bij aanmelding graag naam, gewenste cursus, woonplaats en aantal personen vermelden.

zzzz 656 zzzz 654 zzzz 655

Reacties zijn gesloten.