Nieuw Saka Hote T-shirt

Nu verkrijgbaar: nieuwe Saka Hote T-shirt….

Ook in dit nieuwe jaar 2020 moet Stichting Tiga Batang Air allerlei initiatieven nemen om haar projecten in Maluku te kunnen financieren….

Een daarvan is zorgen dat de TBA-merchandise aantrekkelijk blijft….

Dat doen we nu door een nieuw ontwerp Saka Hote T-shirt uit te brengen….

Het doel daarvan is tweeledig….

Aan de ene kant geld genereren…. en tegelijkertijd de illegale ontbossing van Seram tegengaan….

Dit laatste doe je onder andere door de bevolking hiervan bewust te maken….

In het kader hiervan heeft TBA afgelopen december 100 Saka Hote T-shirts aan haar middelbare scholieren en studenten uitgedeeld….

Bestellen doe je door € 18,50 (€ 3,50 verzendkosten) over te maken op rek. nr. NL94ABNA0441179312 van Stichting Tiga Batang Air, onder vermelding van naam, adres,  Saka Hote T-shirt en maat….

zzzz1057a zzzz1055 zzzz1056

Reacties zijn gesloten.