Donatie Gemeente Barneveld

Halverwege september 2021 liet het bestuur van de Moluks Evangelische Kerk “Ichtus” Barneveld aan Stichting Tiga Batang Air weten dat zij haar had voorgedragen bij de gemeente Barneveld. Deze had naar aanleiding van de aardbevingen die in 2019 op de Molukken hadden plaatsgevonden een bedrag van 60.000 euro vrijgemaakt voor herstelwerkzaamheden in het getroffen gebied. Maar vanwege Covid 19 bleef het geld al die tijd op de plank liggen.

Toen de overheid de gevolgen van de pandemie beter kon kanaliseren wilden het bestuur van “Ichtus” en Stichting Batu Tjapeu het geld van gemeente Barneveld alsnog een zinvolle bestemming geven in de Molukken. Dus maakte men daar werk van. Daarbij ging de voorkeur van beide instanties uit naar een drietal Molukse organisaties die het geld aan een kerkgebouw, een school dan wel een ziekenhuis zouden spenderen.

Stichting Tiga Batang Air diende zodoende een plan in dat de realisatie van een tweede TBA-scholierenopvang huis in Sanahu (Seram) mogelijk moest maken. Dit plan werd na de nodige aanpassingen uiteindelijk goed gekeurd. TBA besloot, omdat het inmiddels half februari was, om niet te wachten tot het geld was overgemaakt alvorens met de bouwwerkzaamheden te beginnen. Het regenseizoen, dat in mei zou losbarsten, kon zomaar vier tot vijf maanden duren en voor veel stagnatie zorgen.

Achteraf gezien was dat een goede beslissing want thans, twee maanden later, is het meeste werk achter de rug. Mede doordat de TBA-coördinator erop toezag dat het tien kamers tellende gebouw in no time van een zinken dak werd voorzien. Hierdoor had het weer geen invloed meer op de bouw, die sindsdien gestaag vorderde.

Van de 20.000 euro waar Stichting Tiga Batang Air voor in aanmerking kwam, heeft gemeente Barneveld inmiddels 15.000 euro overgemaakt. De resterende 5.000 euro zal t.z.t. na een voortgangsoverleg worden toegekend.

Voor deze ruimhartige schenking is Stichting Tiga Batang Air de gemeente en de betrokken Molukse instanties bijzonder dankbaar. Hiermee stellen zij TBA in de gelegenheid om op haar compound in Sanahu betere voorzieningen te treffen voor de meer dan veertig middelbare scholieren die daar wonen en studeren. Zo kan de stichting eindelijk de meisjes gescheiden van de jongens huisvesten.

Hoe de bouw vanaf het moment dat de eerste spade de grond inging zich ontwikkelde, laten de bijgaande foto’s zien.

Tete Siahaya, voorzitter Stichting Tiga Batang Air

AA017a AA018a AA020a AA029a AA032a AA045a AA051a AA052a AA057a AA062a AA064a AA076 AA082a AA085a AA089a AA094a AA102a AA108 AA112 AA116a AA120a AA121a AA125a AA127a AA130a AA132a AA134a AA137a AA148a AA151a AA152a AA154a AA157a AA160a AA161a AA162a AA163a AA165a AA166a

Reacties zijn gesloten.