Extreem veel regen in de Molukken gevallen

Dat in 2022 ontzettend veel regen in de Molukken is gevallen hebben wij in allerlei berichtgevingen kunnen lezen. Veelal voorzien van videobeelden die kolkend water lieten zien op weg naar lager gelegen gebieden met overstromingen als gevolg. Zelfs een paar bruggen op Seram moesten het ontgelden.

Gelet op deze extreme omstandigheden mag Tiga Batang Air in haar handen knijpen dat haar bezittingen relatief weinig schade hebben geleden. De recente foto’s omtrent de feestelijkheden bij de studentenhuizen in Wailela vanwege het afstuderen van 2 TBA-studenten begin september toonden dit al aan.
Hoe de TBA-compound in Sanahu (op Seram) erbij ligt, laten de foto’s zien die de TBA-coördinator op 27 september heeft gestuurd. Daarop is te zien dat door het vele hemelwater het onkruid vrij spel had gekregen en dus nodig verwijderd moest worden.
Daarnaast moesten een aantal plafondplaten van het TBA-kantoor/logeerhuis vervangen worden, omdat ze door de vochtige lucht waren aangetast.

Verder kan aan de hand van de blije gezichten van de scholieren worden vastgesteld dat de komst van het 2e logeerhuis zijn uitwerking niet heeft gemist. Doordat de jongens en de meisjes thans apart gehuisvest zijn, draagt TBA bij aan een goede onderlinge verstandhouding tussen beide seksen.
De scholieren die een donkerblauwe uniform dragen zitten op de SMP (VMBO-niveau) in Sanahu. Degenen in het grijs bij de poort van de compound wachten op transport naar de SMA (HAVO/VWO-niveau) in Elpaputih (12 km verderop). Bij elkaar zijn er meer dan 40 jongens en meisjes uit het bergdorp Abio die daar wonen en studeren.

Reacties zijn gesloten.