Eindelijk mag het weer

Begin november 2022 ging er eindelijk weer een team van Stichting Tiga Batang Air richting de Molukken. Bijna 3 jaar was dit niet mogelijk geweest vanwege corona.
In de tussentijd is er een 2e logeerhuis op de TBA-compound in Sanahu (Seram) bijgekomen, mogelijk gemaakt door een donatie van Gemeente Barneveld, ter waarde van 20.000 euro.

Onder andere de officiële ingebruikname van dit gebouw stond op het programma van het team. Van het gezelschap dat dit ging doen maakte ook deel uit: Joaniek Vreeswijk en haar moeder Jeannie alsmede Boy Hattu, zijn vrouw Ina en hun chauffeur. In drie auto’s reden wij woensdagochtend 9 november naar de haven van Liang voor de oversteek naar Waipirit op Seram. Hiervandaan is het nog 2 uur rijden naar de TBA-compound in Sanahu.

De dag daarop vonden de plechtigheden plaats, met aan het eind een gezamenlijk maaltijd met de jonge bewoners van de twee logeerhuizen.
De avond was al gevallen toen Ina, Jeannie en Joaniek daarna overgingen tot het uitdelen van 50 paar sportschoenen met sokken. Deze hadden zij die ochtend in Masohi aangeschaft. Een onverwacht uitje voor de dames omdat de TBA-coördinator voor wat laatste boodschappen daar moest zijn. De rit ernaartoe duurt echter meer dan twee uur, maar dat was blijkbaar geen enkel beletsel.
Samen met het schoeisel, dat gretig aftrek vond, kregen de scholieren ook schriften en schrijfgerei mee die reeds in Ambon waren ingekocht.

Na twee dagen Sanahu, terug bij het Kamari Hotel met zijn wifi-verbinding, kwam het geweldige bericht door dat Marlon Latekay voor zijn eindexamen rechtenstudie was geslaagd. Deze TBA-student uit Abio zou uiteindelijk op 8 december 2022 tijdens een grootschalig evenement van de universiteit zijn bul in ontvangst mogen nemen.

Bij het bezoek van het TBA-team aan de studentenhuizen in Wailela, enkele dagen later, bleken de meeste bewoners nieuw te zijn, ingestroomd tijdens de pandemie. Daarom werden er toen foto’s van hen genomen en hun persoonlijke gegevens en studierichting genoteerd. Deze inventarisering laat zien dat er momenteel 29 studenten in Wailela verblijven en iets meer dan 50 middelbare scholieren uit Abio op de TBA-compound in Sanahu wonen en studeren.

Van alle nieuwe studenten was op eerder tijdstip wel een ondertekende verklaring geëist waarin staat dat zij niet langer dan vijf jaar over hun studie zullen doen. Om dit gestalte te geven moeten zij twee maal per jaar hun studieresultaten overleggen.
Middelbare scholieren in Sanahu die hoger onderwijs willen gaan volgen moeten ruimschoots van te voren een proposal indienen. Zo heeft TBA inzicht om hoeveel personen het telkens gaat.

Het tweede bezoek aan Wailela was bedoeld om een donateur het werk van Stichting Tiga Batang Air te laten zien. Er heerste daar toen een euforische sfeer, omdat vier TBA-studenten de dag daarvoor de gouden medaille hadden gewonnen voor het onderdeel kempo. Namens West-Seram deden zij mee aan het provinciale sportevenement dat in Ambon plaatsvond.  

Op 28 november keerde het TBA-team terug naar Nederland. Niet minder dan 11 scripties van tijdens de pandemie afgestudeerde TBA-studenten nam men mee. Samengevoegd met de 16 die al in het archief staan, geeft dat een totaal van 27 afgestudeerde TBA-studenten, een respectabel aantal.

Reacties zijn gesloten.