De eerste jurist van Abio

Donderdag 8 december 2022 werd de dag waar Marlon Latekay uit het bergdorp Abio lang naar uit heeft gekeken. Dankzij Stichting Tiga Batang Air heeft hij zijn rechtenstudie succesvol kunnen afronden en op die feestelijke dag zijn felbegeerde bul in ontvangst mogen nemen.

Het traject dat hij hiervoor heeft afgelegd begon in Sanahu, waar hij in drie jaar de SMP (vergelijkbaar met de VMBO) doorliep. Daarna volgde de SMA (vergelijkbaar met de HAVO/VWO) in Elpaputih, eveneens een 3-jarige opleiding. Toen hij daarmee klaar was, kreeg hij van TBA toestemming om zich bij de Pattimura Universiteit in te schrijven voor de studie Rechtsgeleerdheid.

Hier deed hij uiteindelijk 6 jaar over omdat een positieve beoordeling van zijn eindscriptie lange tijd uitbleef. De reden hiervoor zou wellicht zijn nauwe betrokkenheid kunnen zijn bij de felle protesten van studenten uit Seram Bagian Barat (SBB) tegen de aanwezigheid van houtkap- en mijnbouwbedrijven op West-Seram in 2018 en daarna. Ook corona zorgde voor het nodige oponthoud.

Marlon Latekay heeft, op voordracht van de TBA-coördinator, op 17 januari 2023 een proposal bij Stichting Tiga Batang Air ingediend voor de bekostiging van zijn masterstudie S2 Rechtsgeleerdheid. Deze studie duurt 2,5 jaar en kost omgerekend iets meer dan 4.000 euro.
De coördinator zou het jammer vinden wanneer TBA niet verder investeert in iemand die bewezen heeft het beste met zijn land en volk voor te hebben.

Op 28 januari is deze proposal bij de eerste Kelpeta/TBA-vergadering van 2023 grondig besproken. Daarbij hebben de leden unaniem besloten om het verzoek te honoreren. Echter, Marlon’s voorstel om in 2024 te beginnen omdat vanwege de hoge kosten hij andere dorpsgenoten niet voor de voeten wil lopen, werd door iedereen weggewuifd. Dit besluit van de vergadering is inmiddels aan hem kenbaar gemaakt. Hij is daar zeer blij mee en zal zich komend mei voor de masterstudie S2 Rechtsgeleerdheid bij de Pattimura Universiteit inschrijven. Want dan kan men zich daar pas voor het nieuwe collegejaar melden.

Reacties zijn gesloten.