Armoedebestrijding

Tot de doelstellingen van stichting Tiga Batang Air behoort onder andere ook verbetering van het welzijn van het Molukse individu. Op dit vlak heeft de stichting zich eind 2011 het lot aangetrokken van bapa Acang Lesteluhu en de zijnen in Tial, een moslimdorp aan de Bagualabaai.

Bij het bezoek dat wij toen aan hem brachten, troffen we een ouder echtpaar aan dat onder erbarmelijke omstandigheden woonde. In de provisorisch ingerichte behuizing van sagopalmbladeren, zeil en plastic, die ons sterk deed denken aan Franse clochards, probeerden beiden zich door het moeizame leven te slaan.

Op hulp van de overheid hoeft de 88-jarige bapa Acang Lesteluhu niet te rekenen vanwege de afwijkende politieke overtuiging die hij in zijn jonge jaren uitdroeg. Voor deze ‘misstap’ worden zelfs zijn kleinkinderen gestraft. Niemand van de familie komt namelijk in aanmerking voor een baan bij de overheid, het leger of de politie.

Geconfronteerd met de immense armoede bij dit bejaarde echtpaar heeft de stichting na rijp beraad besloten om iets aan hun woonomstandigheden te gaan doen. Hiervoor heeft zij in de afgelopen maanden diverse malen een geldbedrag overgemaakt waarmee bapa Acang spullen heeft aangeschaft om een degelijk huis op te kunnen trekken.

De bouwwerkzaamheden worden hoofdzakelijk verricht door zijn zonen, bijgestaan door buren en verwanten. De bouw vordert gestaag, hoewel de natte moesson regelmatig voor oponthoud zorgt. Als alles meezit hoopt bapa Acang Lesteluhu zijn huis voor het eind van 2012 in te kunnen wijden.

Eind januari 2013 blijkt de bouw van het huis weliswaar in ver gevorderd stadium te zijn,
maar bij lange na nog niet af. De reden hiervan is dat de mensen die hem
hielpen niet ongelimiteerd voor hem klaar kunnen staan. Zij moeten immers ook hun
gezinnen onderhouden. En aangezien regulier werk nauwelijks voorhanden is, kost
het de mensen veel tijd om hun dagelijkse kostje bij elkaar te schrapen.

Desalniettemin blijft Stichting Tiga Batang Air er op toezien dat het bapa Acang niet
ontbreekt aan bouwmateriaal en is met hem afgesproken dat hijzelf het bouwtempo
moet bepalen. De oude man en zijn vrouw verklaren dat zij al lang blij zijn dat
hun leefomstandigheden aantoonbaar verbeterd zijn ten op zichte van een jaar
geleden.

01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

 

 

Begin mei 2013 blijkt de vloeroppervlakte van bapa Acangs huis al voor het grootste deel te zijn geëffend en vlakgestreken. Hierdoor kunnen de twee door ons gekochte  tweepersoonsbedden in elkaar worden gezet en hun plek innemen. Ook is te zien dat een aantal binnenmuren al gestuukt zijn en blijken de buitenmuren aan de achterkant bijna allemaal te zijn opgetrokken.

a1 a7

a6 a5

a4 a3

a2

Deze zichtbare vooruitgang in de bouwwerkzaamheden sporen ons aan om zodra het kan over te zullen gaan op de levering van ramen en buitendeuren van het huis. Daarmee zou de bouw weer een fase verder zijn gekomen, namelijk een tochtvrij onderkomen waar wind en regen niet meer ongehinderd hun gang kunnen gaan.

 

Nog geen twee weken later belde bapa Acang met de mededeling dat zijn vrouw ernstig ziek is geworden. Zij heeft dringend medische verzorging nodig, omdat haar toestand zienderogen achteruitgaat. Hijzelf is teneinde raad omdat zonder financiële offers geen sprake kan zijn van opname in een ziekenhuis.

website 2 website 1

website 3

 

In gezamenlijk overleg is toen besloten om de echtgenote van bapa Acang aan de goede zorgen te vertrouwen van het ziekenhuis in Tulehu. Hier heeft zij meer dan een week gelegen en is zij er dankzij de medische zorg weer goeddeels bovenop gekomen. Inmiddels is zij uit het ziekenhuis ontslagen en weer thuis in Tial.

 

Voltooiing bouwwerkzaamheden 

Zodra het regenseizoen achter de rug is, heeft bapa Acang aan Tiga Batang Air te kennen gegeven dat de afbouw van zijn huis beter door een kleine aannemer uit Tengah-Tengah, (een dorp verderop) kan worden uitgevoerd. Zelf ziet hij dat de bouw zo goed als stil is komen te liggen, omdat zijn zoon na een dag ‘ojekken’ (met de brommer mensen tegen betaling naar allerlei bestemmingen vervoeren) geen puf meer heeft om aan het huis te werken.
TBA begrijpt dat die stap extra kosten met zich mee gaat brengen, maar ziet geen andere mogelijkheid om de bouw van het huis tot een goed einde te brengen. Nadat overeenstemming is bereikt over het kostenplaatje en de uit te voeren werkzaamheden, heeft de coordinator van TBA het benodigde bedrag aan bapa Acang overhandigd.

Echter, toen de TBA-medewerker enkele weken later bij bapa Acang informeerde hoe de bouw er voorstond, bleek deze al een week stil te staan vanwege de kruidnageloogst. Gedurende die periode worden er door de dorpelingen in de Molukken nauwelijks andere werkzaamheden verricht. Jezelf laten inhuren voor de kruidnagelpluk is namelijk bijzonder lucratief.

Uiteindelijk is het met de bouw van het huis van bapa Acang toch goed gekomen. Want, toen vertegenwoordigers van Tiga Batang Air afgelopen november bij de oude man langsgingen, naderde de bouw haar voltooiing.

 

IMG_3017 IMG_3019

IMG_3020 IMG_3022

IMG_3024 IMG_3025

IMG_3026 IMG_3027

 

Begin december 2013 zijn alle muren van het huis gladgestreken.

IMG_3112 IMG_3105

IMG_3106 IMG_3107

IMG_3123 IMG_3117

 

 

Reacties zijn gesloten.