Benefiet ‘Banjir Ambon’ in Arnhem op 17 augustus 2013

Vanwege de grootschalige verwoestingen, die de aanhoudende regen op het eiland Ambon heeft aangericht en de tragische beelden die ons Molukkers in Nederland recht in het hart raken, is er een initiatief ontstaan om de getroffenen te helpen.

De initiatiefgroep is erin geslaagd om in een recordtempo een benefietmanifestatie op te zetten die zonder meer tot de verbeelding spreekt. Daarin zullen veel artiesten en bands belangeloos deel uitmaken van de line-up. Ook andere partijen verlenen kosteloos hun medewerking aan dit evenement (zie affiche).

De aanloopkosten van dit benefiet is afgedekt door de volgende organisaties: PAK & FKMCPR,  Satudarah Maluku,  Fonds  Perdjuangan  RMS  en Stichting  Tiga Batang Air. Uit de betrokkenheid van Fonds Perdjuangan RMS kan worden afgeleid dat de Molukse politieke leiding het initiatief actief ondersteunt.

Verder is het van belang te weten dat Stichting Tiga Batang Air een sleutelrol gaat vervullen in de besteding van de gegenereerde gelden van die dag.

Voor een visuele impressie van de dag zelf kunt u klikken op de onderstaande link:

http://sdrv.ms/17qdZTL

 

Verslag  benefiet ‘Bandjir Ambon’

De dag na een groot opgezette benefietmanifestatie als ‘Bandjir Ambon’ is de hamvraag die men links en rechts terecht hoort: Hoeveel heeft het opgebracht?

Veel bezoekers, die een uur of meer in de auto hebben gezeten om het evenement in de Rijnhal te kunnen bijwonen, hebben immers geconstateerd dat de opkomst niet tegenviel. Sterker nog, het was lekker druk hoewel sommigen maar niet willen geloven dat er 2000 man rondliep waarvan 1800 betalenden. Dit heeft zuiver te maken met de afmetingen van de hal die vijfduizend bezoekers kan hebben.

Hoe het ook zij, de organisatie kan bepaald niet ontevreden zijn met de opkomst, gezien de zeer korte tijd van voorbereiding. Hierin hebben zich momenten voorgedaan die het slagen van het project danig in de weg hebben gestaan. Zo had de organisatie achter de schermen flink van zich af moeten bijten om de vergunning in de wacht te slepen. Want, vanwege de betrokkenheid van Satudarah bij de benefiet stond de Arnhemse politie niet te trappelen om groen licht te geven. Vierentwintig uur voor aanvang van de manifestatie ging de Gemeente pas overstag, nadat de Molukse politieke leiding te kennen had gegeven een kort geding niet te zullen schuwen.

Daarom was het voor de organisatie van groot belang dat de dag vlekkeloos en zonder incidenten zou verlopen. En gelukkig was dat het geval.
Het enige dat enigszins tegenviel was het geluid. Hier had men gezien de omvang van de hal en de slechte akoestiek vooraf meer aandacht aan moeten besteden. Hoewel het altijd de vraag is of dat afdoende zou zijn geweest.
Alles bij elkaar genomen kunnen wij allen terugzien op een geslaagde dag die bovendien financieel de moeite waard is geweest. Want, (op de achtergrond aansterkend tromgeroffel) het netto bedrag dat deze dag in Arnhem heeft opgeleverd is :  27.400  euro !!

 

Geld genereren in deze economisch moeilijke tijden valt niet mee. Daarom zal Stichting Tiga Batang Air extra zorgvuldig zijn bij de besteding van het geld. Zodra dit proces achter de rug is zal daar rapportage over zijn.

Voor een visueel overzicht van de aangerichte schade door de overstromingen kunt u de onderstaande link bekijken:

http://sdrv.ms/17ajSo7

Reacties zijn gesloten.