Implementatie TBA-noodhulp Negeri Lima

 13 augustus 2013, enkele dagen na het einde van de ramadan, konden medewerkers van Stichting Tiga Batang Air naar Negeri Lima afreizen om na te gaan waar het getroffen dorp zoal behoefte aan heeft. Bij die gelegenheid zijn onze mensen te woord gestaan door de ‘pejabat’, een door de overheid aangestelde persoon die het dorp moet besturen zolang er geen gekozen dorpshoofd is.

Na uitgelegd te hebben dat men namens Stichting Tiga Batang Air in Nederland informatie kwam inwinnen en de mogelijke steun die de stichting op het gebied van scholing en educatie wil verlenen, uit de doeken te hebben gedaan, gaf de ‘pejabat’ naast tekst en uitleg het volgende advies:

Bij de dam-doorbraak op 25 juli jl. zijn in Negeri Lima duizenden mensen dakloos geworden en is het merendeel van de bevolking uitgeweken naar de omliggende dorpen. Zij die bleven, verblijven thans in door de overheid verstrekte tenten.

Naast de honderden verwoeste huizen zijn er ook 5 scholen totaal verdwenen. Om precies te zijn, de scholen: TK (kleuterschool), 2 basisscholen (SD1 en SD2), 1 basisschool die door de islamitische gemeente is opgezet (SD Inpress) en een hogere school (SMA). De enige school die overeind is gebleven is de SMP (middelbare school). Bij elkaar tellen de scholen voor de ramp ongeveer 1150 leerlingen.

Om scheve gezichten te voorkomen, pleit de ‘pejabat’ ervoor dat Tiga Batang Air geen onderscheid gaat maken tussen de 5 verdwenen scholen en de overgebleven SMP. Met andere woorden: alle leerlingen iets of anders beter helemaal niets!

Vanwege dit solide argument heeft de stichting besloten om alle leerlingen ieder van 10 schriften en 2 pennen te voorzien. Hiervoor heeft zij haar medewerkers opdracht gegeven om in totaal 12.000 schriften en 2400 pennen aan te schaffen in Ambon en deze in Negeri Lima uit te gaan delen.

De implementatie van deze TBA-hulpactie vond plaats op vrijdag 30 augustus. Voor dit doel zijn 2 auto’s gehuurd die normaliter worden ingezet bij personenvervoer van en naar de hoofdstad. De ene om de in totaal 31 dozen met schriften en pennen te vervoeren en de andere om de 5 TBA-medewerkers naar de plaats van bestemming te rijden.

De overdracht vond plaats in 2 als noodscholen ingerichte tenten. Hier wordt zowel ’s ochtends als ‘s middags lesgegeven aan de leerlingen van de verschillende basisscholen. De andere locatie waar het schrijfgerei verstrekt is, is het SMP-complex waar in de middag onderwijs wordt gegeven aan de SMA-leerlingen.

Het strakke tijdschema volgens welke de TBA-medewerkers te werk hadden willen gaan, bleek in de praktijk nauwelijks haalbaar te zijn. Allerlei factoren als levertijd en overvolle wegen lagen hieraan ten grondslag.  Zaken waar de mensen in die contreien nauwelijks wakker van liggen, maar die de Europeaan snel een doorn in het oog zijn.

Maar het geheel overziend kan worden vastgesteld dat de door TBA bekostigde leermiddelen aardig volgens plan aan de scholieren in Negeri Lima zijn overgedragen.

 

Voor een impressie hoe dit alles in zijn werk is gegaan moet men op onderstaande link klikken:

http://sdrv.ms/18w9Snt

 

Reacties zijn gesloten.