Tussentijds verslag noodhulp van de opbrengst benefiet Banjir Ambon

Na het overweldigende succes van het benefiet voor Banjir Ambon in de Rijnhal heeft stichting Tiga Batang Air de taak op zich genomen om de opbrengsten van die dag op een verantwoorde manier om te zetten in noodhulp aan de getroffenen van de watersnoodramp. Dit heeft veel voeten in de aarde. Zeker wanneer men beseft dat de geteisterde locaties zich verspreid over het hele eiland Ambon bevinden.

Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, heeft Tiga batang Air haar medewerkers ter plekke opdracht gegeven een grondige inventarisatie uit te voeren. Dit houdt in dat zij de locaties meerdere keren moesten bezoeken om aan de hand van onderzoek persoonlijk de soort schade vast te stellen en te noteren wie de eigenaar van het huis is.

Op die manier is komen vast te staan dat zo’n 300 gezinnen veel baat hebben bij directe noodhulp. Ideeën om met het geld projecten op te zetten hebben het niet gehaald  omdat de getroffenen niet direct daarmee geholpen zijn. Bovendien heeft TBA niet de mankracht om projecten die zinvol kunnen zijn te begeleiden.

Uiteindelijk is gekozen voor een donatie uit naam van organisatie ‘Banjir Ambon’ voor een bedrag van 1 miljoen rupiah per getroffen gezin. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen weinig of veel schade, omdat dit slechts oeverloze discussies teweeg brengt.

Organisatie ‘Banjir Ambon’ had besloten om aan de enveloppen met geld ook een begeleidingsbrief toe te voegen, zodat men weet waar de hulp vandaan komt. Op zich een logische gedachte die echter verstrekkende gevolgen blijkt te hebben. Want in die brief zijn  ook de vier organisaties vermeld die benefiet ‘Banjir Ambon’ financieel mogelijk hebben gemaakt.

Met name over het aandeel van Fonds Perdjuangan RMS is op Ambon grote ophef ontstaan. Dit heeft er zelfs toe geleid dat degene die Tiga Batang Air heeft aangezocht om de distributie van het geld in goede banen te leiden, zondag 15 september is aangehouden en ingesloten voor nader onderzoek.

Gelukkig heeft zijn detentie maar een etmaal geduurd en mocht hij de volgende dag al weer naar huis. Wel moet hij zich eenmaal in de week bij de Polres melden, omdat zijn visum al geruime tijd verlopen is. Hem is verder medegedeeld dat hij de distributie van het geld voort kan zetten zonder de begeleidingsbrief. Tevens zal er iemand van de Polres bij aanwezig zijn.

Dit alles heeft tot gevolg dat de verdere distributie iets langer gaat duren dan gehoopt. Dit is de reden om dit tussentijds verslag uit te brengen. Waar Tiga Batang Air voor wil waken is dat langer uitblijven van nieuws over het geld van benefiet ‘Banjir Ambon’ tot onterechte conclusies gaat leiden.  Wanneer de volledige opbrengst van het benefiet in Arnhem is besteed, volgt het eindverslag van deze hulpactie.

Aan de hand van de ondertekende lijsten die bij alle locaties zijn aangelegd en de foto’s die daarbij zijn gemaakt, kan een ieder een beeld krijgen hoe dit alles tot nu toe in zijn werk is gegaan:

Eerste distributieronde: http://sdrv.ms/16u3qfe

Tweede distributieronde: http://sdrv.ms/16u4vDO

 

Reacties zijn gesloten.