Afronding Banjir Ambon

Toen Tiga Batang Air de sleutelrol accepteerde om de opbrengst van benefiet ‘Banjir Ambon’ (Arnhem, 17 augustus) te gaan distribueren op Ambon dacht zij daar een maand mee bezig te zijn. Maar de praktijk wijst uit dat het tijdschema dat TBA voor ogen had veel te rooskleurig is voor de daar geldende omstandigheden.

Dit heeft tot gevolg dat de kernactiviteit van Stichting Tiga Batang Air (nl. het toegankelijk maken van middelbaar en hoger onderwijs voor kansarme jongeren) in het gedrang dreigt te komen. Deze ontstane situatie dwingt het bestuur om de uitvoering van de distributie, een eervolle maar tegelijkertijd tijdrovende taak, neer te leggen.

Na goed overleg met de initiatiefnemers van benefiet ‘Banjir Ambon’ in Capelle a/d IJssel is besloten om het restbedrag van alle door TBA beheerde gelden, dus inclusief alle stortingen op haar rekeningnummer, aan hen over te dragen. In concreto gaat het hier om de som van 17.514,42 euro.

Voor het vervolg van de distributie van dit geld zal door hen op een verantwoorde manier zorg worden gedragen. De verslaglegging hiervan is te lezen op www.facebook.com/banjirambon .

Reacties zijn gesloten.