Scholingsproject Elpaputih

 

Alvorens de aftrap te kunnen verrichten voor dit nieuwe project werd het de hoogste tijd om het logeerhuis in Sanuhu op te knappen. Dit is na 7 jaar intensief gebruik volledig uitgewoond. Veel ruiten zijn inmiddels gesneuveld, het meubilair heeft zijn beste tijd gehad en er moeten hoog nodig nieuwe matrassen en beddegoed komen. Bovendien zou een paar blikken verf het geheel weer een frisse uitstraling geven.

100_0858 100_1084 100_1097 100_1092

 

 

Het eerste jaar (schooljaar 2012/2013), dat Tiga Batang Air besloten heeft om Abio-scholieren op de nieuwe SMA in Elpaputih onder haar hoede te nemen, verliep niet bepaald volgens plan. Navraag bij de schoolleiding leerde dat de groep regelmatig niet kwam opdagen en aardig wat lessen verzuimde. Als reden gaven de leerlingen op dat het geen onwil of luiheid van hun kant betreft, maar dat zij domweg door de chauffeurs van de auto’s die het openbaar vervoer verzorgen genegeerd werden. Zuiver vanwege het feit dat het vervoeren van scholieren minder opbrengt dan gewone passagiers. Voor de laatste categorie vangen zij 5000 rupiah per rit, terwijl de bestuurders voor schoolgaande jongeren slechts 1000 rupiah in rekening mogen brengen (een door de overheid opgelegde beleidsmaatregel).

Doordat scholieren al van verre te herkennen zijn aan hun schooluniformen is het voor de chauffeurs niet moeilijk om net toevallig de andere kant op te kijken, als zij hen voorbijrijden. In het begin zat er niets anders voor hen op dan de afstand van Sanahu naar Elpaputih (12 km) lopend af te leggen. Maar op de lange duur zakte de motivatie van de groep tot onder het vriespunt.

Klagen bij de schoolleiding heeft geen enkele zin, omdat deze het vervoersprobleem reeds bij de lokale overheid heeft gemeld. Die weer op haar beurt de kwestie al aanhangig heeft gemaakt bij de desbetreffende instantie in de regionale hoofdstad Masohi. Maar op de vraag of er binnen afzienbare tijd uitzicht is op een oplossing, moeten alle partijen het antwoord schuldig blijven.
Wel is de schoolleiding bereid om de scholieren geen sancties op te leggen voor hun veelvuldige absentie. Dat zij coulant is heeft voor een deel te maken met de opstartfase van de nieuwe SMA, waarvan het leerlingenbestand nog ondermaats is. Maar dat dit voor de Abio-scholieren zondermeer zal leiden tot de nodige lesachterstand is een uitgemaakte zaak.

Zodoende belandde Tiga Batang Air onverwacht toch in een moeilijke spagaat: namelijk de situatie voor lief nemen en wachten op betere tijden of diep in de buidel tasten en zelf een busje aanschaffen. Na de nodige overlegsessies heeft de stichting uiteindelijk toch gekozen voor de tweede optie. Deze stap brengt wel met zich mee dat zij voor 2013 extra activiteiten moest opzetten, teneinde de middelen binnen te halen om het beoogde transportmiddel te kunnen kopen. Om deze onvoorziene aderlating toch nog draaglijk te maken is Tiga Batang Air akkoord gegaan met het voorstel van haar plaatselijke coordinator om voor dit doel een gebruikt Kijang-busje te kiezen.

Vanaf het nieuwe schooljaar (2013/2014) loopt het scholingsproject in Elpaputih stukken beter. Zelfs een aantal scholieren van Sanahu, die Tiga Batang Air ook op sleeptouw wilde nemen maar die vanwege het transportprobleem elders naar de SMA waren gegaan, hebben zich opnieuw gemeld bij de SMA in Elpaputih. Zodat het totaal aantal scholieren, waarvoor Tiga Batang Air bereid is de studiekosten te dragen, is opgelopen tot 14 (respectievelijk: 5 in de 1e klas, 6 in de 2e klas en 3 in de 3e klas).

SMA-leerlingen Elpaputih2 SMA-leerlingen Elpaputih SMA-leerlingen Elpaputih5 SMA-leerlingen Elpaputih4

Reacties zijn gesloten.