#Save Aru

2

 

 

Waarom ‘Save Aru’ voor Tiga Batang Air zo belangrijk is?

Ja, inderdaad zouden volgers van Stichting Tiga Batang Air zich dit af kunnen vragen wanneer ze vernemen dat TBA zich in 2014 gaat inzetten om deze problematiek, in Nederland, onder ieders aandacht te brengen.

Immers, het zwaartepunt van de activiteiten van TBA in de Molukken ligt tot nu toe op het vlak van scholing en educatie. Om precies te zijn: het toegankelijk maken van middelbaar en hoger onderwijs voor armlastige jongeren uit geïsoleerde gebieden.
Welnu, aan deze situatie zal in de komende jaren weinig veranderen! TBA is er nog steeds van overtuigd dat de doelgroep slechts via die weg haar deel van de welvaart kan opeisen. En de stichting zal zich dan ook onverminderd blijven inspannen om de betrokkenen die mogelijkheid te kunnen bieden.
Maar wat TBA met dit streven ook beoogt, is dat op de lange termijn de gemeenschappen, waar de jongens en meisjes van afkomstig zijn, beter in staat zullen zijn om hun leefomgeving te beschermen tegen allerlei “golddiggers”. Onder andere lieden die het gemunt hebben op het kostbare hout, waar de habitat van de dorpelingen niet zonder kan. Met de verkregen kennis zouden zij massaal dit soort gewetenloze figuren buiten de deur kunnen houden.
Daarnaast zullen andere bedrijfsmatige- danwel particuliere initiatieven van outsiders, die de bevolking zogenaamd “vooruitgang” in het vooruitzicht stellen, niet langer zo maar omarmd worden. De kans dat deze exploitanten met de bodemschatten er vandoor gaan, die op het grondgebied van de dorpbewoners voorkomen, wordt op die manier vanzelf een stuk kleiner.

En aangezien de inwoners van Aru momenteel dit doemscenario boven het hoofd hangt als de PT Menara Group haar zin krijgt, is het niet meer dan logisch dat Tiga Batang Air zich het lot van deze mensen aantrekt. Het antwoord op de vraag waarom TBA het initiatief ‘Save Aru’ zo belangrijk vindt, ligt feitelijk al besloten in de doelstelling van Stichting Tiga Batang Air. Namelijk, dat zij een bijdrage wil leveren aan het herstel, het behoud en de ontwikkeling van het Molukse land en volk.

Tiga Batang Air roept iedereen dan ook op om zijn/haar bezorgdheid kenbaar te maken inzake de dreigende ontbossing van 80% van de Aru-eilanden (= 500.000 hectare). In de eerste plaats, omdat dit volledig tegen de wil van de inheemse bevolking van Aru is. Deze is in de aanloop naar de verleende toestemming aan de PT Menara Group door de voormalig regent Theddy Tengko (inmiddels afgezet en vanwege grootschalige fraudepraktijken achter de tralies beland) op geen enkele manier geraadpleegd. Een ander pikant detail is: dit besluit in 2012 is met instemming van oud-gouverneur Karel Albert Ralahalu tot stand gekomen. Hem verwijten de mensen in Aru dan ook medeplichtigheid aan de ophanden zijnde vernietiging van hun eilanden met de unieke flora en fauna, die door de beroemde Engelse bioloog Wallace uitvoerig is beschreven.
Verder zullen de plannen van de PT Menara Group om op het kaalgekapte land suikerriet te gaan verbouwen tot desastreuze gevolgen leiden, aldus een landbouwdeskundige aan de Pattimura Universiteit in Ambon. “Het betreft hier intensieve teelt (meerdere keren per jaar oogsten), dus zal het gebruik van pesticiden en andere bestrijdingsmiddelen onvermijdelijk zijn. En al die chemicaliën zullen uiteindelijk in zee belanden en al het leven daarin onmogelijk maken. De parelbanken bijvoorbeeld, waar Aru onder andere economisch op leunt, zullen dan binnen afzienbare tijd verdwijnen”.

Hoe meer men zich in deze problematiek verdiept  des te moeilijker wordt het om gemakshalve de andere kant op te kijken. De kwetsbaarheid van de Aru-eilanden en haar bewoners dwingt een ieder van ons om hier stelling tegen te nemen. Te meer, omdat de strijd van de inheemse bevolking tegen het machtige conglomeraat, de PT Menara Group, inmiddels al in allerlei Indonesische media vergeleken wordt met de ongelijke strijd tussen de kleine David en de reus Goliath.

1

 

Uit solidariteit met de bewoners hebben een aantal vertegenwoordigers van Tiga Batang Air zich onlangs in Ambon laten bijpraten door dominee Jacky Manuputty over de affaire Aru. Deze charismatische figuur is op dit moment het boegbeeld van de Save Aru-beweging in de Molukken. Ook elders in Indonesië heeft zijn bemoeienis al geleid tot steunbetuigingen van mensen uit allerlei disciplines. Zoals die van de zanger Glenn Fredly (van Molukse origine), wereldberoemd in Jakarta en andere grote Indonesische steden.
Van Jacky Manuputty en twee andere bronnen heeft Tiga Batang Air geschreven en visuele informatie mogen ontvangen over de strijd van de Arunezen voor het behoud van hun eilanden.

Een deel van deze informatie is te zien op onderstaande link:

Save Aru Video

Ook kan men de laatste ontwikkelingen volgen via de website: www.savearuisland.com

Reacties zijn gesloten.