Projecten

Wat heeft Tiga Batang Air tot nu toe
gerealiseerd

Becakproject

Om de grote nood onder de evacués in Ambon (deze zochten  tijdens de religieuze onlusten bescherming en onderdak in de provinciehoofdstad) te helpen lenigen, startte de stichting in 2004 daar een becak (fietstaxi)-project. Door een dozijn hiervan aan te schaffen en deze in bruikleen te geven, stelt zij telkens een aantal vluchtelingen in staat om hun families te onderhouden.

Scholingsproject Sanahu

In 2005 is Stichting Tiga Batang Air een scholingsproject begonnen. Dit is het gevolg van een onderzoek dat ze instelde naar illegale houtkap in de omgeving van het bergdorp Abio op het eiland Ceram. Hier is gebleken dat de bewoners niet in staat waren om de vernietiging van hun leefomgeving adequaat aan de kaak te stellen. Doordat men geïsoleerd leeft en er slechts een basisschool voorhanden is, beschikt de gemeenschap niet over capabele mensen om de stroperspraktijken door “vreemdelingen” een halt toe te roepen. Want, niet zelden worden deze vergezeld door militairen van het Indonesische leger. Wanneer de houtrovers eenmaal hun hielen hebben gelicht, blijft de bevolking met lege handen achter en is van de gouden bergen die haar beloofd was niets over.

Om verdere verwoesting van het land te voorkomen moet de bevolking van het
driestromengebied weerbaarder worden gemaakt. Dit meent de stichting te kunnen
bereiken door de jeugd uit het gebied betere scholing aan te bieden. Scholing die helaas letterlijk buiten bereik lag, omdat de kinderen van Abio 12 uur moesten lopen naar de dichtstbijzijnde middelbare school.

De oplossing voor dit probleem vond de stichting in het kustdorp Sanahu waar de
bewoners nauwe banden hebben met de bergstreek waar Abio ligt. Onder leiding van de beide dorpshoofden werd hier, na heel veel overleg, een logeerhuis gebouwd voor scholieren uit Abio.

In 4 maanden tijd is dit huis verrezen, vlakbij de school. Tiga Batang Air heeft de bouw en inrichting gefinancierd. Ook de leermiddelen en schooluniformen zijn na bijdragen van de stichting aangeschaft. Tijdens hun 3-jarige studie aan de SMP (VMBO-niveau) verbleven de scholieren hier onder toezicht van een aantal ouders, die bij toerbeurt voor hen zorgden.

In de jaren die volgden klopten steeds meer scholieren uit Abio bij het logeerhuis in Sanahu aan. Dit onderkomen werd op een gegeven moment te klein om tientallen kinderen te huisvesten. Gelukkig zagen de ouders dit in en bouwden achter het logeerhuis een 3-tal ‘rumah gaba2’ (een huisje waarvan het bouwmateriaal volledig van de sagopalm afkomstig is).

Het logeerhuis voor de Abioscholierenin Sanahu had bij de bouw geen eigen watervoorziening gekregen in verband met het beschikbare geld. Jarenlang hebben de kinderen en verzorgers gebruik gemaakt van de algemene wateropslag, een eindje verderop. Deze situatie bleek echter niet ideaal. Daarom heeft de stichting in 2011  besloten om voor het huis een eigen watervoorziening aan te leggen.

Op basis van ‘no cure no pay’ nam Tiga Batang Air een boorbedrijf in de arm dat met succes naar water boorde, bovendien van uitstekende kwaliteit!

Wel moest de electriciteitsvoorziening in het logeerhuis worden aangepast om de pomp hierop aan te kunnen sluiten. Door het wattage door de PLN (electriciteitsmaatschappij)
te laten verdubbelen werd dit probleem opgelost.

Sagoverwerkingsproject

Om bij de dorpelingen van het gastdorp Sanahu gevoelens van afgunst jegens de
doelgroep weg te nemen, heeft de stichting in 2006 de gemeenschap 3 sago-verwerkingmachines geschonken. Daarmee creëerde zij voor 15 man werkgelegenheid in Sanahu. Het betrof de aanschaf van machines en toebehoren voor het machinaal verwerken van de sagoboomstam tot sagomeel. Dit met de hand doen is enorm arbeidsintensief en loont bovendien de moeite niet meer. Er werd een coöperatie opgericht, zodat zoveel mogelijk gezinnen van de aanschaf konden profiteren.

Scholingsproject Masohi

Van de eerste lichting (8 meisjes en 1 jongen) hebben uiteindelijk 7 meisjes in 2009 hun studie aan de SMP afgerond. Voor hen regelde de stichting kost en inwoning in de stad Masohi (3 uur rijden van Sanahu). In deze stad bevindt zich namelijk de dichtstbijzijnde SMA (HAVO/VWO-niveau) waar zij voor hun vervolgopleiding terecht konden. Omdat de
ouders vanwege de afstand niet meer voor hen konden zorgen, bracht dit voor Tiga Batang Air extra kosten met zich mee. De stichting plaatste hen onder de hoede van een geremigreerd echtpaar uit Nederland.
Begin van het schooljaar 2010/2011 heeft zich een meisje bij hen gevoegd. Voor 2 jongens die samen met haar de SMP hebben doorlopen kon de stichting op dat moment geen geschikt onderkomen vinden. Tiga Batang Air achtte het niet verstandig om zeventienjarige jongens en meisjes bij elkaar te plaatsen, ver van de waakzame blikken van hun ouders.

In mei 2012 hebben alle zeven meisjes deze 3-jarige opleiding succesvol afgesloten.

Scholingsproject Elpaputih

Dat in de voorbije jaren het werk van Tiga Batang Air niet onopgemerkt is gebleven, bleek
uit de komst in 2011 van een gloednieuwe SMP in Huku Kecil (slechts 3 kilometer van
Abio). Ook de nieuwe SMA in Elpaputih, op 12 kilometer afstand van Sanahu, is
hiervan het bewijs.

Kennelijk zag de overheid in dat de jeugd uit deze streek niet langer de toegang tot hoger onderwijs mag worden ontzegd.

Met de komst van de SMP in Huku is het de bedoeling dat zich geen nieuwe leerlingen uit Abio meer in Sanahu zouden melden. Vanaf 2013 gaat de stichting het logeerhuis in Sanahu uitsluitend gebruiken om SMA-leerlingen uit Abio, die in Elpaputih verder willen studeren, te huisvesten. De eerste 6 jongens zijn daar sinds augustus 2012 al aan begonnen.

 

Andere lopende projecten:

- Zie rubriek studentenhuis Ambon

- Zie rubriek armoedebestrijding

Reacties zijn gesloten.