World Water Day 2014

In het kader van de Wereld Waterdag 2014, een VN-initiatief, is overal in de wereld tussen 20 en 22 maart jl. door alle milieu-organisaties uitgebreid stilgestaan bij het feit dat toegang tot goed en veilig water en sanitatie internationaal nog steeds een groot probleem is. Dit deed men door middel van dagvullende evenementen, waarbij het bestrijden van dit probleem centraal staat. In Nederland vond dit plaats in Leeuwarden.

Maar ook in Ambon werd die dag herdacht door Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku (Moluccas Environment Maitenance Institution) op 21 en 22 maart jl. De eerste dag betrok men de bewoners (jong en oud) van huizen langs drie afzonderlijke rivieren op het eiland Ambon bij het schoonmaken van de oevers. Tevens werd de betrokkenen duidelijk gemaakt dat dit van essentieel belang is voor hun drinkwatervoorziening van alledag.

World Water Day foto 1

Op 22 maart jl. stond een publieke dialoog ‘World Water Day’ op het programma met als thema “Water en Energie”. Dit werd gehouden in de aula van studierichting Milieu van de Universiteit Pattimura. De deelnemers van diverse geledingen discussieerden aan de hand van stellingen die twee sprekers vanuit hun professie naar voren brachten.

World Water Day foto 2

Voor beide activiteiten van Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku was er media-aandacht. Zowel de krant Ambon Ekspres als Molucca TV deden verslag van het evenement, dat mede dank zij de financiële steun van Stichting Tiga Batang Air plaats heeft kunnen vinden. Voor TBA staat  zorg voor het milieu in de Molukken net zo hoog op de agenda als het verschaffen van toegang tot middelbaar en hoger onderwijs voor jongeren uit geisoleerde gebieden.

De voorzitter van Lembaga Kalesang Linkungan Maluku verdedigt met verve op allerlei fora de belangen van de Arunezen in hun ongelijke strijd tegen conglomeraat PT Menara, dat uit is op vernietiging van Aru. Tiga Batang Air heeft respect voor dit soort mensen en zal blijven ijveren om hen het opkomen voor het milieu van Maluku mogelijk te maken.

Media Coverage 1

Media Coverage 2

 

 Voor meer informatie over de gehouden activiteiten, klik op de onderstaande link:

KLIK HIER VOOR DE LEAFLET

Reacties zijn gesloten.