Ingebruikneming 2e TBA-studentenhuis

Halverwege juli 2013 is de bouw van het 2e studentenhuis, die in opdracht van Stichting Tiga Batang Air op Ambon werd uitgevoerd, voltooid. Naast de 10 kamers voor 20 eerstejaars-studenten telt het gebouw ook nog een kantoorruimte voor de coordinator van de stichting. Voorheen deed hij zijn werk vanuit zijn huisadres.

De bouw zelf verliep zonder noemenswaardige problemen en nam 3 maanden in beslag. Onder de leiding van de TBA-coordinator, die in de afgelopen jaren al diverse bouwprojecten voor de stichting heeft gerealiseerd, is de bouwploeg erin geslaagd om alles voor de aanvang van het nieuwe collegejaar af te krijgen.

101_5572  101_5579101_5629  101_5637

Selectieprocedure

Voor het selecteren van de studenten, die gedurende hun hele studie gratis onderdak van Stichting Tiga Batang Air zullen krijgen, heeft de stichting de hulp ingeroepen van de voorzitter van de organisatie L.K.L.M (Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku). Deze gedreven milieu-activist heeft een enorm netwerk, waaronder heel goede contacten binnen de universiteit (UNPATTI). Via die lijn is hij in staat om erachter te komen welke studenten aan de criteria voldoen, die TBA hiervoor hanteert.

Dit laatste houdt slechts in :
a.         men moet behoren tot de kansarme bevolkingsgroep van boeren en vissers.
b.         men moet bovendien afkomstig zijn uit een verre uithoek van de Molukken.

Naast deze criteria heeft TBA de externe hulpkracht verzocht om in de groep evenveel vrouwelijke als mannelijke studenten op te nemen. Voor zover het mogelijk is, zal hij er ook voor moeten zorgen dat bij de selectie zoveel mogelijk studierichtingen aan bod komen. En tenslotte stelt de stichting het op prijs, wanneer hij erin zal slagen om zowel christelijke als islamitische studenten onder één dak te laten wonen.

Dat dit alles geen makkelijke klus zal zijn, beseft TBA terdege. Maar ziedaar!  Half augustus krijgt de stichting van haar coordinator in Ambon te horen dat de selectie is afgerond. Na het bestuderen van de personalia en de foto’s van de groep van 20 eerstejaarsstudenten, kan het bestuur van Stichting Tiga Batang Air niet anders vaststellen dan dat de L.K.L.M.-voorzitter zijn taak uitstekend heeft uitgevoerd.

101_5785  101_5783

Behalve dat de geselecteerde “dreamteam”-studenten stuk voor stuk uit de meest afgelegen streken van de Molukken (Maluku Barat Daya, TNS, Kei-Kecil, Kei-Besar, West-Ceram, Centraal-Ceram, Oost-Ceram en Gorom) komen, zijn het allen dochters en zonen van eenvoudige, hardwerkende boeren en vissers. Bovendien blijken de 10 meisjes en 10 jongens voor de meest uiteenlopende studies te hebben gekozen (landbouw, visserij, biologie, sociologie, rechten, economie, politieke wetenschappen, geschiedenis en zelfs wiskunde). Maar vooral de religieuze samenstelling van de groep spreekt de stichting het meest aan. Naast katholieke en protestante geselecteerden maken namelijk ook zes islamitische studenten (vier meisjes en twee jongens) deel uit van de nieuwe bewoners van het 2e TBA-studentenhuis.

Nadat de stichting haar goedkeuring heeft gegeven, kan de TBA-coordinator overgaan tot het inrichten van het gebouw. Daarvoor moet hij in de hoofdstad 20 stapelbedden, kasten, tafels en stoelen aanschaffen en deze in Wailela laten bezorgen. Dit laatste kan slechts in etappes gebeuren, omdat geen van de winkels over een geschikt transportmiddel beschikt.

101_5791  101_5796 101_5804  20140819_171250 101_5798  20140819_154004

Ook de inrichting van de keuken is op die manier bij het studentenhuis afgeleverd. De uitrusting bestaat hoofdzakelijk uit de meest elementaire dingen: zoals komfoors (eenvoudige kooktoestellen), emmers, pannen, schalen, eet- en drinkgerei  etc.

De stichting gaat er vanuit dat de studenten hiermee in staat moeten zijn om hun dagelijkse potje te koken.
Hoewel TBA hen graag ook in dit opzicht tegemoet had willen komen, heeft zij (vanwege haar beperkte middelen) de jongelui via haar coordinator duidelijk gemaakt dat ze zelf in hun levensonderhoud moeten voorzien. En tot dusver zijn er geen signalen dat zij daar moeite mee hebben.

101_5795

Een aantal ouders is al langs geweest en ze waren zeer te spreken over de omstandigheden waarin hun kinderen de komende 5 jaar zullen gaan doorbrengen. Anderen lieten de TBA-coordinator telefonisch weten dat zij de stichting in Nederland dankbaar zijn voor de hulp die zij en hun dochter of zoon in deze vorm krijgen.    

Reacties zijn gesloten.