Inspectieronde TBA-projecten 2014

Net als andere jaren vond ook nu de rondgang langs alle projecten van Stichting Tiga Batang Air aan het eind van het jaar plaats. De maanden november en december zijn daarvoor het meest geschikt gebleken, omdat de natte moesson dan al lang heeft plaatsgemaakt voor het droge seizoen. Bovendien loopt men minder kans om bij ruwe zee de oversteek te moeten maken naar afgelegen eilanden. In een kleine, heftig op de golven stuiterende speedboot is ‘Miami Vice’ het laatste waar je dan aan denkt!

Algemene indruk

Bij aankomst in Jakarta bleek al gauw dat de drastische verhoging van de brandstofprijzen het gesprek van alledag beheerste. De onlangs aangetreden regering van Joko Widodo (Jokowi), de nieuwe president van Indonesië, wilde hiermee de staatsuitgaven aanzienlijk terugdringen. Al zijn voorgangers hebben de afschaffing van de subsidie op benzine, diesel en petroleum steeds voor zich uit geschoven. Bang voor de maatschappelijke onrust die het teweeg zou brengen!

En inderdaad was het protest van met name het arme deel van de bevolking hevig, massaal en aanhoudend, getuige de tv-beelden van alle nieuwszenders in de daaropvolgende dagen. Bovendien kreeg het een steeds grimmiger karakter in de grote steden van Indonesië.

Foto tba website 20-12-2014 Foto 2 tba website 20-12-2014

Het is dan ook zo vreemd dat er vanaf dag één in Ambon nauwelijks uitingen van protest tegen deze ingrijpende maatregel van de overheid te bespeuren vielen. Statistisch gezien behoort de Molukken tot de drie armste van de in totaal 33 provincies van Indonesië en heeft de autochtone bevolking het zonder de verhoging van de brandstofprijzen al moeilijk genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen.

Officieel werden de brandstofprijzen (in de volksmond BBM) met 20 tot 30 procent verhoogd, dus was het begrijpelijk dat de kosten voor transport van personen en goederen niet achter konden blijven. Maar dat over de hele linie (van consumptiemiddelen tot en met duurzame producten) de prijzen met minstens 25 procent stegen, daar had de gewone burger geen goed woord voor over.
Want, arme boeren en vissers die eindelijk dachten een degelijke woning te kunnen optrekken, moesten de bouw abrupt stilleggen vanwege de omhooggeschoten prijzen van bouwmaterialen.

Voor het transport van en naar het eiland Ambon, waar de dorpelingen van andere eilanden af en toe heen gaan om dringende zaken af te wikkelen, moest men plotseling ook een kwart meer betalen dan voorheen. Dit heeft bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat de grote speedboot, die ons naar Hatawano (kuststreek in het noordoosten van Saparua) zou brengen niet kwam opdagen, omdat er ineens te weinig passagiers klaarstonden.
Het wegvervoer van de omliggende dorpen naar Saparua-stad was ook grotendeels stilgevallen, toen wij daar waren. De gewone man kan simpelweg geen 10 duizend rupiah ophoesten voor een enkele rit.

Desalniettemin merkten we in Ambon-stad zelf (om precies te zijn: het gebied rondom onze uitvalsbasis hotel Amboina) weinig van de kommer en kwel waar de overige eilandbewoners opeens mee worstelden in hun dagelijks bestaan. Het verkeer was minstens even chaotisch en hectisch als voorheen of zelfs erger. Wat ons in ieder geval meteen opviel was het grote aantal nieuwe luxe auto’s, dat hieraan deelnam. Van sommige bolides vraagt de mens zich automatisch af waar de eigenaar het allemaal van doet.
Dit alles overziend, kunnen wij niet anders zeggen: “De kloof tussen arm en rijk in de Molukken is niet alleen breder maar anno 2014 ook dieper geworden!”

Rondgang langs de TBA-projecten

Wailela
Tweemaal zijn wij bij de studentenhuizen in Wailela langsgegaan. Om bij dit plaatsje aan de overkant van de baai van Ambon te komen, moesten wij helemaal omrijden. Een andere optie is de ferry van Galala naar Poka/Rumah Tiga, waar de Pattimura Universiteit zich bevindt. Maar, die is meestal overvol.

Foto 3 tba website 20-12-2014

Wanneer volgens planning de bouw van de ‘merahputih-brug’ in 2015 voltooid is, zal Wailela makkelijker bereikbaar zijn. In nog geen half uur zullen de studenten van de UNPATTI dan in het centrum van de hoofdstad kunnen zijn.

De eerste keer bezochten wij Wailela om het tweede studentenhuis van de stichting in te wijden en om nader met de jonge bewoners kennis te maken. De lunchpakketten, die wij door Sari Gurih (een veel bezocht restaurant achter hotel Mutiara) lieten samenstellen, werden dankbaar door de jongelui in ontvangst genomen. Ook de T-shirts en pennen met TBA-opdruk bleken felbegeerde artikelen te zijn.
In onze ogen zijn dit niet alleen dingen om het werk van de stichting te promoten, maar vormen ze ook een middel om er een onderlinge band tussen de TBA-studenten mee te smeden.

IMG_3231 IMG_3245

 De tweede keer dat wij naar Wailela toe gingen, had als doel het gereedschap en de zaden voor groenteteelt door de TBA-studenten af te geven. Ook de door ons aangekochte computer en laptop zouden bij die gelegenheid daar gebruiksklaar worden gemaakt.

IMG_3409 IMG_3414

Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was dat Tiga Batang Air alleen voor gratis onderdak zou zorgen, trok haar coördinator al snel aan de bel bij het bestuur. Sommige studenten hebben namelijk extra hulp nodig, omdat hun ouders niet in staat bleken om tijdig het geld, dat zij voor hun levensonderhoud nodig hebben, over te maken.

Na overleg is toen besloten om daar iedere twee weken een baal rijst te laten bezorgen. Samen met de opbrengst van een eigen groentetuin zouden de jongelui zichzelf in leven moeten kunnen houden. Daarnaast werd uit praktische overwegingen de keukenuitrusting uitgebreid met 2 elektrische rijstkokers en een heet- en koud waterdispenser.

Met de aangeschafte computer en laptop wil Stichting Tiga Batang Air haar studenten de mogelijkheid bieden het lesmateriaal, dat de universiteit hen via internet aanbiedt, adequaat te verwerken en indien nodig op te slaan. Natuurlijk zijn die twee dingen niet toereikend, maar voorlopig zullen zij het daarmee moeten doen. In geval van nood kunnen zij nog altijd een beroep doen op de ouderejaars in het eerste studentenhuis. Drie van hen hebben namelijk ieder een laptop van de stichting tot hun beschikking.

Verder heeft Tiga Batang Air haar coördinator opgedragen om dagelijks 2 kranten bij de studentenhuizen te laten bezorgen. Hiermee hoopt de stichting dat de jongelui de actualiteit van alledag zullen gaan volgen teneinde hun blik op de wereld ermee te verruimen.

IMG_3476

Behalve van de groepsfoto’s ter verfraaiing van de 2 studentenhuizen, hebben wij ook twee groot formaat spandoeken van het officiële huisreglement laten maken en ophangen. Door deze een prominente plek te geven, hopen wij alle 27 bewoners constant eraan te herinneren dat zij zich daaraan moeten houden, wil er sprake zijn van een harmonieuze atmosfeer in beide huizen. Naar onze overtuiging een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen studeren.

Sanahu
Het bezoek aan het logeerhuis voor SMA-scholieren uit Abio in Sanahu kon zoals gebruikelijk niet aangekondigd worden (door moeizaam telefonische verbindingen), zodat er ook nu geen ontvangstcomité klaarstond.
Op weg ernaartoe stopten wij voor het eerst bij de grootste van de drie bruggen over de rivier de Tala (één van de Tiga Batang Air-rivieren). Volgens de TBA-coördinator is deze in het regenseizoen een woest kolkende watermassa van honderden meters breed, omdat het land tussen de drie vertakkingen dan ook onderloopt.

IMG_3330 IMG_3340

In Sanahu hebben wij de 2 balen rijst, thee, suiker, klapperolie, tandpasta, zeep, schriften en pennen uitgeladen, die wij voor de scholieren uit Abio bij ons hadden. De 6 ouders, die de spullen in ontvangst namen, meldden ons dat ze alle veertien al voor zonsopgang naar de SMA in Elpaputih waren vertrokken en pas tegen de  avond werden terugverwacht.  De landelijke testweek, die op dat moment aan de gang was, gold kennelijk ook voor deze uithoek van het land.
De waterpomp van het logeerhuis was al een aantal maanden stuk en kon eindelijk door TBA-coördinator met hulp van de chauffeur van de andere auto worden gerepareerd. Bij de bouw van de nieuwe kerk van Sanahu was de pomp door het continue gebruik doorgebrand.

IMG_3337 IMG_3353

Omdat langer wachten geen zin had, besloten wij  op weg te gaan naar Masohi om daar de nacht door te brengen. Onderweg zagen we dat de bouw van de nieuwe SMA in Elpaputih al in de eindfase verkeert.

In Masohi werd duidelijk dat het Lounusa Beach Resort helemaal geen gekke keus was om te overnachten. Het was daar eenvoudig maar netjes en voor een aantrekkelijke prijs.

IMG_3359

De volgende ochtend waren de SMA-scholieren er weer niet toen wij in Sanahu aankwamen, alleen de zes SMP-leerlingen uit het bergdorp. Daarom besloten wij meteen door te rijden in de hoop een plek op de ferry van 12 uur ’s middags te kunnen bemachtigen. Onderweg hoefden wij gelukkig alleen een aantal keren de snelheid aan te passen bij het passeren van een lange sliert rekruten van het Indonesische leger. Zodoende lukte het ons om bijtijds in Waimital aan te komen voor de beoogde overtocht naar Liang.

Tial
Omdat wij ons rond half drie ter hoogte van de afslag naar Tial bevonden, leek het ons niet meer dan praktisch om alsnog naar het huis van het oude echtpaar te rijden. Dit zou ons een aparte trip ernaartoe schelen.
In dit islamitische dorp, aan de Baguala-baai,  konden de met ons meereizende TBA-symphatisanten zelf constateren dat de leefomstandigheden van het echtpaar, dat Tiga Batang Air sinds 2011 financieel ondersteunt, drastisch zijn verbeterd.

IMG_3368

 

Samenwerken met locale organisaties

In maart 2014 hebben wij de activiteiten van Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku (L.K.L.M.) in het kader van de ‘Wereld Waterdag’ financieel ondersteund. Want, ook Stichting Tiga Batang Air maakt zich zorgen om de oprukkende vernietiging van de leefomgeving van mensen in geïsoleerde gebieden van de Molukken. Kijk maar naar de dreigende ontbossing van Aru, waar de PT Menara suikerrietplantages wil aanleggen (zie rubriek: #Save Aru).  En naar de kaalslag bij Gunung Botak op het eiland Buru, waar vanwege de goudkoorts duizenden gelukzoekers uit alle delen van Indonesië naartoe trekken.

Foto 4 tba website 20-12-2014 Foto 5 tba website 20-12-2014

Dit zijn ontwrichtende processen die de overheid op z’n minst in goede banen moet proberen te leiden en daar waar nodig is stopzetten. Daarbij is de inzet van een allerte maar vooral actieve milieu-organisatie als L.K.L.M. van essentieel belang voor het vinden van evenwichtige oplossingen voor dit soort problemen.

Om die reden is Stichting Tiga Batang Air van plan in het nieuwe jaar de banden met deze milieu-organisatie nauwer aan te halen, teneinde gezamenlijke doelen na te kunnen streven.

Reacties zijn gesloten.