De Stichting

Stichting Tiga Batang Air
Tiga Batang Air betekent ‘de drie waterstromen’. Volgens de overlevering zijn de Molukken ontstaan uit Tala, Eti en Sapalewa. Deze drie stromen zijn ontsprongen uit de berg Nunusaku op het moedereiland Ceram.
Ze staan symbool voor het verleden, het heden en de toekomst van de Molukken.

Stichting Tiga Batang Air is in 2004 door Molukkers in Nederland opgericht. Haar doelstelling is: een bijdrage te leveren aan het herstel, het behoud en de ontwikkeling van het Molukse land en volk.

Na de enorme verwoestingen, die de religieuze onlusten tussen 1999 en 2003 in de Molukken hebben teweeggebracht, is hier dringend behoefte aan.

Samen sterk
De stichting hoopt de gestelde doelen te bereiken door het uitvoeren van kleinschalige projecten op de Molukken. Hierbij werkt de stichting zo veel mogelijk samen met de lokale bevolking en maakt ze gebruik van de aldaar aanwezige kennis met betrekking tot flora, fauna, politiek, adat isti adat (culturele gebruiken), leefsituatie en klimaat. De stichting streeft ernaar de lokale omstandigheden zoveel mogelijk intact te laten en te benutten. Door regelmatig contact met de plaatselijke bevolking dienen zich nieuwe projecten aan en ontstaan er nieuwe ideeën voor projecten.

Dit bericht is geplaatst in Molukken. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.